Frigjeringsdagen 8. mai

8. mai 1945 kapitulerte tyskarane etter at dei i fem år hadde tatt over landet. I år er det 75 år sidan vi blei eit fritt land.

8. mai 1945 var Noreg endeleg eit fritt land igjen, etter fem år med Tysk leiing av landet vårt.

8. mai markerar vi veteranane også. Ein veteran er ein person som har delteke eller deltek i kampen mot krig på vegne av Noreg.

Noreg var i krig med Tyskland i fem år, frå 1940-1945.

Å kapitulere betyr å gje seg. At Hitlers nazi-Tyskland kapitulerte betyr derfor at Hitler forstod at dei ikkje kunne vinne krigen, og gav derfor opp kampen om å lage eit tredje rike.

Det tredje riket er eit begrep som vi brukar om nazi-Tyskland under krigsåra. Adolf Hitler ville samle landa under eitt rike, der han styrte.