Karantenetips: Prøv deg som fotograf for ein dag!

Vi kan bruke kamera til utruleg mykje gøy. Her er eit tips!

Bruk mobiltelefonen din, eller foreldra dine sin, og ta bilete av ulike ting heile i huset. Ta til dømes bilete av alt som byrjar på S, alt som er firkanta eller alt som er rosa?

Be ein vaksen om å finne på oppgåver til deg.

Denne aktiviteten kan du også gjere utandørs!