Klipp frå 2000-talsserie går viralt – viser kor fort smitte spreier seg

Eit 14 år gammalt klipp frå komiserien Scrubs viser kor fort sjukdom kan smitte.

I desse dager skal vi alle halde større avstand til kvarandre enn vanleg for å hindre spreiing av Covid-19.

No har eit 14 år gammal klipp frå serien Scrubs fått nytt liv, fordi det syner kor fort smitte kan spreie seg dersom ein ikkje er merksam på det.

Sjå klippet her: