Koronaviruset er ein pandemi

Vi har fleire grader av sjukdom. Vi har utbrot, epidemi og pandemi. Kva betyr dette?

Det var VG, som skreiv om denne saka.

Om nokon ein eller to i ei klasse får omgangssjuka er det heilt vanleg.

Om over halvparten blir sjuke er det eit utbrot.

Så har vi det som heiter epidemi. Det er når det går ut av klasserommet og mange i eit større geografisk område får den same sjukdomen.

Når koronaviruset spreidde deg frå byen Wuhan til Kina gjekk det frå å vere eit utbrot til å bli ein epidemi.

Når ein sjukdom blir ein pandemi betyr det at sjukdomen er internasjonal og at ein ikkje lenger har kontroll.