Auren et lemen på symjetur

Lemen er gode til å symje. Av og til hender det at dei berre forsvinn frå overflata.

No meiner naturforskarar at dei har funne svaret på spørsmålet mange nordmenn har lurt på. Forskarane fann nemleg lemen i fiskearten aure sin mage. Det er altså auren som et lemen som er på symjetur, skriv Forskning.no.