Funne «bestefaren» til Tyrannosaurus rex

kanadiske bønder gjorde eit funn i 2010, som viser seg å vere ein ny dinosaurart. Ein forgjengar til Tyrannosaurus rex.

Saka er henta frå NRK.

Den nye dinosaurarten har fått namnet Thanatotheristes degrootorum.

Den levde 11 millionar år før den meir kjende etterkomaren T.rex gjorde seg gjeldande.

Forskarane har funne ut at den nye dinosauren har vore lie lang som to bilar etter kvarandre og nesten to og ein halv meter høg.