Fortnite lanserar Røde kors-versjon

No kan Fortnite-spelarar vinne ved å redde liv i staden for å drepe.

Med 250 millionar brukarar er Fortnite eit av dei mest populære dataspela i verda.

No har spelutvikler Epic i samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) laga eit nytt og fredelegare Fortnite-modus, som heiter «Liferun».

Her kan spelarane vere hjelpearbeidarar, ikkje ved å drepe, men ved å redde andre spelkaraktarer, byggje sjukehus, fjerne miner og opptre i samsvar med Genèvekonvensjonene.