«UKE 6»: Press og forventingar

Denne veka startar «Uke 6» som er ei årleg kampanje som mange skular gjennomfører. Tema er å rette fokuset på sin eigen kropp.

Vi kjem vanlegvis i puberteten når vi er mellom 10 og 16 år gamle. I overgangen frå barnekropp til vaksenkropp er det mykje som skjer og vi kan oppleve å bli usikker på vår eigen kropp.

Rapportar viser at det er ei auke av barn som opplever stress og psykiske helseplager.

«Uke 6» skal hjelpe oss til å snakke om kropp, pubertet, sex, kjensler press og forventingar.

Tema for dei ulike stega:

  • 1.-4. steg: Kjensler
  • 5.-7 steg: Kroppspress