1200 år gamal runestein tyder på at vikingar hadde klimaangst

Ein av verdas mest kjende runesteinar, Rökstenen i Sverige, har lenge vore eit mysterium.

Foto: Bengt Olof Åradsson/Wikimedia Commons/CC BY 1.0

I over 100 år har forskarar trudd inskripsjonane fortel om krigsbragder, men no presenterer svenske forskarar ein ny teori: Den fortel om klimaendringar.

Det har vire fleire tolkingar over runeteikna, men no har denne tolkinga kome fram:

«Den djerve krigaren, høvdingen av menn, reid på hesten over horisonten i aust. Sit no, den fremsta av dei berømte, rusta på sin hest med skjoldet klart.»

Kva betyr runeteikna?

Forskarar trur no at den djerve krigar er sola.

Stridane handlar ikkje om krig, men kampen om klimaet.