Høgare bryllaupsalder i Indonesia

Indonesia har auka minstealderen for å bli gift frå 16 til 19 år. Dette er eit tiltak for å stoppe barneekteskap.