Avskaffar barneekteskap for godt

Domstolen i Tanzania har avskaffa barneekteskap i landet for godt.

Langvarig innsats frå sivilsamfunnet har skapt resultat. Lovene om barneekteskap i Tanzania har historisk gitt ulikt vern til gutar og jenter.

Minstealder for gutar har vore 18 år, medan minstealder for jenter har vore heilt nede i 14 år. No er det altså slått fast at ingen kan gifte seg før dei er 18 år.

Kjelde: Verdens beste nyheter