Noreg har den tryggaste trafikken i verda

Noreg er det landet i verda som har færrast dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggjarar, ifølgje OECD.

Fakta om tiltak som aukar trafikktryggleiken:
  • Bruk av bilbelte. Små barn i bilsete skal ikkje sitje vende framover.
  • Truleg ville 30–40 færre vorte drepne i trafikken kvart år viss alle brukte bilbelte – alltid, både i bil og buss.
  • Hjelm når ein syklar eller køyrer moped eller motorsykkel.
  • Farten må avpassast etter evnene og forholda.
  • Bruk av refleks i mørket.
  • Del vegen – vis omsyn!

Kjelde: Skadeforebyggende forum

 

LES FAKTALUKK FAKTA

Det er seks gonger større risiko for å døy i trafikken i Argentina enn i Noreg, ifølgje ein rapport frå OECD. OECD er ein organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling mellom industriland.

Men talet på dødsulykker med syklistar har auka i Noreg dei siste åra, skriv Munin.buzz.

Kvart år døyr rundt 1,3 millionar menneske på verdensbasis på grunn av trafikkulykker.

Saka var fyrst omtala av nettavisa Forbes.