Utdøydd mennesketype kunne tenne bål

Før trudde forskarane at berre vi moderne menneske, også kalla «homo sapiens», kunne lage eld.

Andre mennesketypar, som neandertalarane, var ikkje så smarte at dei klarte dette, trudde forskarane tidlegare.

No viser ny forsking at også neandertalerane kunne tenne bål, skriv Ung.Forskning.no.