Domstol avviste Trump si anke

President Donald Trump ville ikkje at skattemeldingane skulle leverast til etterforskarar. Han tok dette til retten. Presidenten tapte.

Dermed kan skattemeldingane til presidenten leverast til etterforskarane.

Advokatane til Donald Trump seier at dei er førebudd på å anke til høgsterett.

Det er statsadvokaten i Manhattan som ønskjer tilgang til dokumenta i forbindinga med ei større etterforskning. Dei vil finne ut om presidenten før presidentvalet i 2016 har betalt kvinner for å nekte på at dei har hatt eit seksuelt forhold til han.