Truga kvite nashorn

Thomas og Kibo er to tre år gamle kvite nashorn som nyleg kom til ein dyrehage i Roma. Dei to nashorna er utryddingstruga.

Thomas og Kibo er to tre år gamle kvite nashorn som nyleg kom til ein dyrehage i Roma. Dei to nashorna er utryddingstruga og dyrehagen skal passe på dei.

Kvart år blir stadig fleire nashorn drepne av krypskyttarar.