CARE kan hjelpe minst 400 000 kvinner ut av fattigdom

Med pengane frå årets TV-aksjon får no kvinner hjelp til å tene sine eigne pengar, bestemme over sin eigen kropp og blir høyrt med si eiga stemme.

Førre sundag kom det inn over 220 millionar kroner til TV-aksjonen.

No er det hennar tur, var årets slagord.

TV-aksjonen har vore gjennomført sidan 1974 og er ein av verdas største innsamlingsaksjonar.

100 000 bøssebærarar gjekk frivillig rundt til 2,3 millionar husstandar i Noreg.

Sidan 1974 har nordmenn samla inn over 9 milliardar kroner.