Internasjonal teiknspråkdag

Teiknspråk blir nytta av dei som er døve, tunghøyrde og høyrande. Det finst meir enn 300 ulike teiknspråk.

Det finst eit felles internasjonalt teiknspråk som gjer det mogleg å kommunisere med kvarandre.

På verdsbasis er det rundt 70 millionar døve menneske, skriv FN.no.

FN har vedteke at 23. september skal vere den internasjonale dagen for teiknspråk.