Ekorn lyttar til fuglen si kose-kvittring

Dyr, inkludert ekorn, har tidlegare vist seg å lytte etter alarmar frå andre skapningar når det er fare på ferde.. 

Saka er henta frå The Guardian.

Ein ny studie har funne ut at ekorn lyttar til fuglar ikkje berre når fuglane sender faresignal gjennom skriking og flaksing.

Ekorna lyttar også på kose-kvittringa for å vite korleis det er rundt dei til ein kvar tid.