400 år sidan det første slaveskipet kom til Nord-Amerika

Skipet «White Lion» kom i 1619 med 20 afrikanarar som blei bytta mot mat og varer og sendt ut for å jobbe.

Denne månaden er det 400 år sidan det første slaveskipet kom til Nord-Amerika.

I nesten 250 år var det slaveri i USA.

Kring 3 av 4 svarte i USA svarar i ei undersøking at dei har opplevd diskriminering på grunn av rase eller etnisitet.