Anne Frank hadde vorte 90 år

12. juni er det 90 år sidan Anne Frank blei født. Anne var ei tysk jente av jødisk familie, som måtte gøyme seg i Amsterdam under andre verdskrigen.

Skulefoto av Anne Frank. (Foto: Joods Lyceum).

Anne Frank og familien var redde for å bli arresterte av naziztane, og søkte tilflukt i bakbygget til faren sitt kontorbygg.

Ei bokhylle skjulte inngangen til gøymestaden.

Anne og familien budde slik i over to år. Dei hadde nokre venner som hjalp dei og heldt dei skjult.

Anne Franks dagbok

Anne Frank skreiv dagbok om korleis det var å leve i skjul. Og korleis den evige redsla for å bli oppdaga av naziztane var.

Ho kalla dagboka for «Kitty».

Anne blei 15 år gamal

Etter at Anne døde, offentleggjorde faren dagboka. Boka blei gitt ut, og har blitt oversatt til over 55 språk.

Anne Frank døde 15 år gamal i konentrasjonsleiren Bergen-Belsen.

Ein grafisk roman, som gir eit bilete på korleis Anne Frank levde i skjul under andre verdskrigen. (Foto: Aschehoug).

Ny utgåve av Anne Franks dagbok

I 2001 kom det ei ny utgåve av verdas mest kjende bok. På dei fem nye sidene skildra Anne forholdet mellom foreldra og det problematiske forholde ho sjølv hadde til mora.

Anne franks dagbok har blitt solgt i over 25 millionar eksemplarar, og blei trykt for første gong i 1947.

I Noreg er det Aschehoug som har rettane på boka.