100 år sidan alle fekk røysterett

I 1919 oppheva Stortinget avgjerda i Grunnloven om at røysteretten vart inndratt dersom ein fekk fattigstøtte.

Vedtaket gjorde at det ikkje lenger var økonomisk eller sosial status som avgjorde om du fekk røyste eller ikkje.

17. juli i år er det 100 år sidan det vart røysterett for alle i Noreg.

– Det er jo eit viktig jubileum å feire, fordi det er lett å gløyme at retten til å stemme har vorte vunne fram skritt for skritt, seier Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen til NTB.

Fattighjelp tok frå det retten

Nesten 50.000 personar fekk ikkje stemme ved valet i 1915 fordi dei hadde fått fattighjelp frå det offentlege. Å få økonomisk støtte til dømes for å kjøpe skolebøker og klede til barna, var nok til å miste retten til å stemme.

Kvinner fekk røysterett i 1913

Sjølv om kvinner fekk røysterett i 1913 var det mange som i praksis ikkje fekk bruke han, på grunn av regelen om at fattigfolk ikkje fekk røyste.