Skiløparen Johannes Klæbo dømd til fengsel på vilkår

Desember i fjor var han med i ei trafikkulykke. No har han fått dommen.

Han vekk 16 dagar med fengsel på vilkår, 10.000 kroner i bot og førarkortet fråteken i ni månader.

Fengsel på vilkår betyr at ein ikkje må i fengsel, men får ei prøveperiode på to år. Dersom noko straffbart skjer i denne perioden blir det fengselstraff.