Aldri vore så lite fødslar i Noreg

Hugsar du at Erna Solberg sa i nyttårstalen at ho oppfordra nordmenn til å få fleire barn?

Ho hadde rett.

I fjor vart det nemleg fødd 55.100 barn i Noreg. Det vil seie 1,56 barn per kvinne.
Det er det lågaste som er målt i Noreg nokon gong.

Nedgangen frå 2017 var på 1.500 barn. I 2017 vart det fødd 56.600 barn her i landet, som var ein nedgang på 2.300 frå året før.

Kor mange sysken har du?

Kor mange sysken har du?

Ingen3
124
251
321
47
52
Fleire enn fem6
Svar totalt: 114