Fastelavn er sundag 4. mars

Frå gamalt av skulle ein fråtse i seg god mat før fasten starta på askeonsdag - som kjem etter fastelavnsundag.

Det er derfor vi et fastelavnsbollar med mykje krem. Det er mange som pyntar med fastelavnsris og et krembollar denne sundagen.