Konspirasjonsteori – kva er sant og ikkje?

På internett er det mange feilaktige konspirasjonsteoriar. Dette er ein trugsel mot demokratiet vårt.

Les artikkelen: Pass opp for konspirasjonsteoriar

Les artikkelen.

Kva konspirasjonsteoriar kjenner elevane til?

Søk på internett saman og finn konspirasjonsteoriar.

(Her er ein YouTube-video som ein bloggar har laga om Michael Jackson sin død)
Ho snakker om dette 14 min ut i videoen.

  • Kven er kjelda bak artikkelen eller videoen du viser?
  • Kvifor er dette feil?
  • Kvifor trur mange på konspirasjonsteoriar? (formidlar kjelda med gode argument?)
  • Kva makt har ein YouTubar?