Kviss: Kan du fjellvettreglane?

Skal du på fjellet i påska? Då er det lurt å kunne fjellvettreglane.

Anten du skal på langtur på ski eller berre ein kjapp tur på fjellet, er det viktig å kjenne til dei ni fjellvettreglane. Dei hjelper deg å planleggje og gjennomføre ein tur i fjellet, som samstundes også er trygg.

Men har du kontroll på reglane?

Resultat:  

Vurdering: