21. desember

Er det ein gongetabell du kan lære deg utanatt er det nigongen. Berre sjå her!