20. desember

Matte-Malene er igjen klar med enda ei nøtt. Denne gongen ei skikkeleg vanskeleg ei.

Svaret finn du nedst på sida.

Kor gamal er Tore?

Viss Ørjan er dobbelt så gammal som Tore. Tore er dobbelt så gammal som Henrik. Og Henrik er 9 år yngre enn Ørjan. Kor gammal er då Tore?

Kor gamal er Tore?

5 år3
6 år10
7 år3
8 år5
Svar totalt: 21

 

 

Svar:

Tore er 6 år. Viss x er Henriks alder, så er Tore 2x og Ørjan 4x. 4x – x = 9 gjev 3x = 9, og dermed x = 3 . Henrik er altså 3 år, Tore er 6 og Ørjan er 12.