19. desember

Har du fått ei julegåve du aldri gløymer?

Høyr kva Perla si favorittjulegåve er. Kanskje du har fått ei liknande gåve som Perla har fått?

Kanskje du kan spørje familien din om dei hugsar si favorittjulegåve. Kanskje du får ei fin historie?