Lær om språket – nynorsk og bokmål

Kvifor har vi to skriftspråk i Noreg, i tillegg til samisk?

Les artikkelen Kvifor har vi nynorsk og bokmål?

Mål:

  • Eg skal vite kven Ivar Aasen og Knud Knudsen var.
  • Eg skal vite korleis dei jobba.
  • Eg skal vite kvifor dei jobba.

Svar på spørsmåla:

  1. Kvifor har svartedauden noko å gjere med språket vårt?
  2. Kva skjedde med tankane til nordmenn rundt 1800-talet?
  3. Kva ville Ivar Aasen, og kva gjorde han?
  4. Kva ville Knud Knudsen, og kva ville han?

5. Lag eit to-kolonne notat og finn fem argument til kvar påstand.

Påstand Argument
Ein bør ha både bokmål og nynorsk som skriftspråk i Norge
Ein bør berre ha eitt skriftspråk i Norge