Ozonlaget blir betre

Ein ny FN-rapport viser at hol i ozonlaget som har oppstått etter tiår med bruk av farlege kjemikaliar, blir mindre.

Det er forventa at problemet forsvinn fullstendig innan år 2060, skriv Verdens Beste Nyheter.

Ozonlaget er jorda sin solkrem, og det skjermar oss mot den farlege ultrafiolette (UV) strålinga frå sola.