Greta (15) under klimatoppmøtet: – Forandringa kjem, anten de likar det eller ikkje

Klimaaktivist Greta Thunberg er ikkje imponert over innsatsen under FNs klimatoppmøte og oppmodar til global klimastreik fredag 14. desember.

– Eg har lært at du er aldri for liten til å gjera ein forskjell. Viss nokre få barn kan få overskrifter verda over ved å berre ikkje gå på skulen, tenk berre på kva me kunne gjort saman om me verkeleg ville, sa Greta Thunberg då ho talte til verdas leiarar under COP24 – FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen.

Den svenske 15-åringen har skapt overskrifter verda over med sin skulestreik for å få svenske politikarar til å ta klimatrugselen på alvor.

Global klimastreik

Etter to veker på klimatoppmøtet er ikkje Greta Thunberg imponert over politikarane sin vilje til å forplikta seg til klimatiltak.

– Utsleppa våre aukar framleis, samstundes som vitskapen tydeleg har fortalt oss at me må han handle no for å halde planeten under 1,5 grader oppvarming, seier Thunberg i ein video på Twitter.

15-åringen oppmodar difor folk over heile verda til å møte opp framfor parlamentet sitt 14. desember og streika for klimaet.