Ny studie viser at mote var viktig allereie i steinalderen

Ein ny internasjonal studie viser korleis syteknikken har utvikla seg frå dei fyrste nålene blei oppfunnen for 73 000 år siden.

Funna viser tidlege spor av avansert klesproduksjon, og at klede allereie den gong handla om meir enn å berre halde seg varm, skriv Forskning.no. Viss du klikkar på lenka, kan du sjå bilete av dei gamle nålene.

Steinalderen

Nålene er laga av bein, dyrehorn og elfenbein og er funnen på bustader i Europa, Asia og Nord-Amerika. Desse nålene er datert tilbake til tidleg steinalder.