Millionar kom inn i årets TV-aksjon

I årets TV-aksjon gjekk pengane til Kirkens Bymisjon. Dei jobbar for at vi skal få eit varmare og meir inkluderande samfunn.

Denne søndagskvelden banka 100 000 bøsseberarar på over 2 millionar dører over heile Noreg for å samle inn pengar til årets TV-aksjon.

I år har det kome inn over 239 millioner kroner!

Innsamlingsaksjonen har halde på sidan 1974 og medrekna i år har den blitt arrangert heile 44 gongar i Noreg. Den blir og kalla for verdas største dugnad!