Ananas i staden for plast

I Colombia har har nokon funne ein ny metode for å omdanne ananasskal til produktinnpakking. Heilt giftfri og 100 % nedbrytbart.