Grashopper til middag?

Kunne du ete Timmi Grashoppe?

Grashopper av typen sirissar er det nyaste husdyret i Norden. I Finland er det starta ein fabrikk som alar opp millionar av sirissar som skal bli mat. Slektningane til Timmi Grashoppe (bildet) vil koma på middagsbordet til både finnar og kanskje også fleire nordmenn etter kvart.