Vikingfilm med oppgåver

Sjå filmen og ta notatar undervegs. Skriv nøkkelord på det du synast er viktig. Etter filmen svarar du på spørsmåla. Når du er ferdig med spørsmåla kan du samanlikne med ein annan for å sjekke om de har fått med dykk det same.

Kompetansemål

Samfunnsfag, etter 7. steg

  • Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
LES FAKTALUKK FAKTA

Spørsmål

  1. Kvar starta vikingtida, og kva hende der?
  2. Er det nokre mytar om vikingane som ikkje stemmer?
  3. Kvifor reiste vikingane ut med vikingskipa sine?
  4. Kva jobba vikingane i Skandinavia med?
  5. Kva var spesielt med vikingskipa?
  6. Nemn nokre områder i Europa som vikingane tok over.
  7. Kva for nokre gudar/æser har gitt namnet til vekedagane våre?