Oppgåver til rase og art

Kompetansemål

Naturdag, etter 2. trinn

  • Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper

Etter 4. trinn

  • Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

 

 

LES FAKTALUKK FAKTA

Les artikkelen Kva er skilnaden på art og rase?

Svar på desse spørsmåla

  1. Skriv ned ulike artar som du kjenner til. Gjerne frå ditt nærområde.
  2. Vel ein av dyre-artane. Klarar du å finne ulike rasar innanfor artane? Skriv ned så mange du klarar.