Oppgåver til samspelet i naturen

Oppgåver som dekker kompetansemål i naturfag.

Kompetansemål, natrufag

Etter 2. trinn

  • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper

Etter 4. trinn

  • Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
  • Undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen
LES FAKTALUKK FAKTA

Les artikkelen Samspelet i naturen

  • Kvifor har mange blomar sterke fargar og sterk lukt?
  • Forskarar seier at dersom biene dør ut vil menneska også dø ut. Kva meiner dei med det?
  • Teikn ei næringskjede. Start med ei plante og avslutt med eit rovdyr.
  • Kvar er menneska i næringskjeda?