Samspel i naturen

Alt i naturen heng saman. Plantar, insekter og dyr er avhengig av kvarandre. Kvifor er dei det?

Næringskjede

Alt i naturen er avhengig av kvarandre. Det kallar vi ei næringskjede. Kvart ledd i kjeda er næring for det neste.

  • Blomane er avhengig av sol, vatn og næring frå jorda.
  • Blomane har pollen som insekta eter.
  • Insekta spreier pollen, og frøa vidare.
  • Dyr treng enten planter eller andre dyr som mat.
  • Dyr som et planter heiter planteetarar, og dyr som et andre dyr er kjøttetarar, også kalla rovdyr.
  • Avføring frå dyr blir til næring i jorda. Det blir også blomar som visnar, lauva som fell på bakken. Ja, til og med dyr som dør går tilbake til å bli næring som plantene treng for å vekse.