Sveriges nasjonaldag er ikkje som i Noreg

I går hadde Danmark grunnlovsdag. I dag, 6. juni har vårt naboland, Sverige, nasjonaldag. Men det er ikkje på langt nær så stort som her i Noreg.

Ein skal ikkje lengre tilbake i tid enn til 2005, der det blei bestemt at 6. juni skulle vere ein offentleg høgtidsdag. Det vil seie at dei fleste fekk fri frå skule og arbeid, slik som vi har her i Noreg på nasjonaldagen 17. mai. Før 2005 var det stort sett markert med offentleg flaggheising rundt omkring på skular – i skuletida, og flaggheising på andre offentlege plassar.

Sverige sin nasjonaldag blei tidlegare kalla Svenska flaggans dag.

Grunnen til at Sverige sin nasjonaldag er 6. juni kjem av fleire hendingar.

Viktige hendingar 6. juni

  • 1523: Gustav Vasa blei valt til svensk konge.
  • 1809: Ei ny svensk grunnlov kom.
  • 1974: Endå ein ny svensk grunnlov kom.

Danmark, som hadde grunnlovsdag i går, har ikkje offentleg helligdag.

Mange store feiringar i Sverige

Sjølv om nasjonaldagen ikkje kan målte seg med den norske nasjonaldag-feiringa, har Sverige mange andre flotte arrangement, som skil seg ut gjennom året.

  • Dans rundt maistonga i Åmberg i Sverige. Foto: Wikipedia

    Valborgsaftan: På kvelden 30. april (natt til 1. mai) feirer svenskane våren velkomen med bål og vårfest. Då tenner dei store bål, og det er ofte fyrverkeri også.

  • Midtsommar: Dette blir feira større i Sverige enn det blir her i Noreg. Denne kvelden pyntar dei seg, og lagar til fest med god, tradisjonsrik mat som sild, rømme, graslauk, nypoteter, jordbær og blautkake. Frå gamalt av dansa dei også rundt ei maistong. Feiringa skjer alltid fredag nærast den 24. juni.
  • Lucia-feiring: 13. desember er det også stor markering av Lucia-dagen i Sverige. Det er som i Noreg, men Sverige har lengre og sterkare tradisjonar. Det er Lucia-tog, lussekattar, song og musikk.