Ferie med fly er verst for miljøet

Turistar står for 8 prosent av alle klimautsleppa i verda, ifølgje australske forskarar.

Det er fire gonger så høge utslepp som før trudd. Ferie med fly er verstingen. Ei ny undersøking frå NHO viser at berre 17 prosent av alle nordmenn kan tenkja seg å fly mindre.

NHO: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Noreg.