Her legg ferja til kai heilt på eiga hand

– Sjå! Ingen hender!

Kapteinen om bord på MF Folgefonn ser på medan ferja legg til kai på Sunde i Kvinnherad heilt av seg sjølv.

Wärtsilä er først i verda på å laga til det som blir kalla auto-dokking for skip, og testinga var ferdig i slutten av april.

Det nye systemet vil både redusera utsleppa frå ferjene og gjera det sikrare å leggja til kai.