Lær deg litt teiknspråk

Her kan du lære deg fem teikn.

Eit teiknspråk er språk der ein brukar hender, armane, kroppen og ansiktsuttrykk for å snakke saman.

Det finst mange ulike teiknspråk i verda. Teiknspråka har utvikla seg like naturleg som talespråka.

Teiknspråka har ein eigen grammatikk.

Alle land har sitt eige teiknspråk, men i nokre land finst det fleire teiknspråk (til dømes i Belgia).

(Kjelde: Wikipedia)