Ikkje forbod mot kunstgras enno

Men nye reglar for kunstgrasbanane i 2018.

Tonnevis av gummigranulat kjem på avvege kvart ar frå dei mange fotballbanane av kunstgras. Det forureinar bade grunnen og havet.

No i år har det kome nye krav til utforming og drift av banane. Det må til dømes bli lagt filter i avløp, og snø som blir brøyta frå banene, må ikkje berre bli dumpa, men «brukt opp att». Men det blir ikkje forbod mot kunstgrasbaner enno.

Har du meiningar om forureining av plast? Bør det vera lov med kunstgras? Skriv eit lesarbrev, og send til svein@framtida.no!