Sykkel til skulen?

Trygg Trafikk oppmodar til å sykle eller gå til skulen. Foto: Pixabay

Brukar du sykkel til skulen?

Brukar du sykkel til skulen?

Ja, eg brukar sykkelen48
Av og til sykkel14
Eg går for det meste8
Eg blir køyrd4
Eg tek skulebussen11
Svar totalt: 85
identicon
Måndag 19. august 2019

AKTUELLE POOL

Matte-Malene: Omkrins

Det er 900 meter til skulen min. Hjula til den nye sykkelen min rullar rundt 450 gonger på vegen dit. Hjula til den gamle...