Skuledagen

Illustrasjonsfoto: Christian W. Gjerde

Er skuledagen for teoretisk?

Er skuledagen for teoretisk?

Ja46
Nei11
Veit ikkje7
Svar totalt: 64
mm
Tysdag 2. oktober 2018

AKTUELLE POOL