Pengar på pensum?

PENGAR: Helene Støle (11), Niayesh Wahedi (11), Even Bergesen (11) og Jimmy Bakke (11) vil gjerne læra om pengar og økonomi på skulen.

Kva synest du? Bør ein læra meir om pengar på skulen?

Kva synest du? Bør ein læra meir om pengar på skulen?

Ja16
Nei2
Veit ikkje3
Svar totalt: 21
identicon
Torsdag 24. november 2022

AKTUELLE POOL