Matte-Malene: Slåball

Matte-Malene er matematikk-ekspert i Framtida junior.

Me speler slåball på skulen. I løpet av ein runde slår me 20 slag. Seks av slaga var på 20 meter, fire av slaga på 12 meter, to på 15 meter og resten av slaga var 11 meter kvar. Kor langt blei det til saman?

Me speler slåball på skulen. I løpet av ein runde slår me 20 slag. Seks av slaga var på 20 meter, fire av slaga på 12 meter, to på 15 meter og resten av slaga var 11 meter kvar. Kor langt blei det til saman?

204 meter14
286 meter32
390 meter12
557 meter6
Svar totalt: 64
identicon
Tysdag 2. juni 2020

AKTUELLE POOL