Luebruk i klasserommet

IKKJE LOV: Vetle Njærheim (12) og kontaktlærar Eirin Havstein er einige om å vere ueinige. Luebruk i klasserommet er ikkje lov. Ein regel dei fleste skular har.

Får du bruke lue i klasserommet?

Får du bruke lue i klasserommet?

Ja...23
Nei!46
Kjem an på...11
Veit ikkje3
Svar totalt: 83
identicon
Tysdag 9. april 2019

AKTUELLE POOL