Luebruk i klasserommet

IKKJE LOV: Vetle Njærheim (12) og kontaktlærar Eirin Havstein er einige om å vere ueinige. Luebruk i klasserommet er ikkje lov. Ein regel dei fleste skular har.

Får du bruke lue i klasserommet?

Får du bruke lue i klasserommet?

Ja...6
Nei!19
Kjem an på...7
Veit ikkje2
Svar totalt: 34
identicon
Tysdag 9. april 2019

AKTUELLE POOL